ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

สำหรับบรรณารักษ์หรือห้องสมุด ต้องการสมัครสมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ E-mail หรือเบอร์โทรศัพท์ของวารสารได้ในวันและเวลาราชการ