กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าในแปลงปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทาง Hugelkultur และ เศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy