เผยแพร่แล้ว: 21-12-2020

นวัตกรรมทางการเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย

สรายุทธ์ นาทะพันธ์, วรพนธ์ วัฒนาธร, รัฐชาติ มิ่งขวัญ, วรัมพา เตมัยสมิธิ

222 - 243