วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ ด้านพระพุทธศานา ปรัชญา การศึกษาเชิงประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol. 9 No. 3 (2022): July - September 2022

Published: 2022-09-30

White Business Operations in a Buddhist Philosophy

Wallada Ratthanasiriwarakorn, Chakkapan Wongpornpavan, Jaras Leeka

1-12

The Belief on the Building of Wooden Buddha of Isan People

Phra Khomsan Thapkhampha, Jaras Leeka, Phramaha Jaroon Ritthithit

26-40

Human Development According to Buddhist Philosophy

Jiranit Arkanit, Jaras Leeka, Phramaha Paphon Katasaro

41-56

Wealth : Value To Human Life

Wijittree Dhammarak, Jaras Leeka

69-81

Political Culture and Democracy in Thai Society

Sirawat Krongbun, PhrakhruSamuchinwarawat Thirapatto, Wiraya Pimpun

110-122

Commercial Management Model of Lao National Stadium

Viraphong Phomduangsy, Thumanoon Paukatong

157-172

The Effect of Health Literacy Enhancement Program on Preventive Renal Failiur in Older persons of Risk Groups

Thongthip Hongsamsipjed, Saifon Insrichuen, Wiyada Puakluang, Chokchai Panomkwan, Ratchareeyaporn Rithisart

220-230

Title: Hegel's Philosophy of Politics

Samphose Prak, Jaras Leeka, Ratanak Keo

305-314

โชคดีที่อายุยืน

Dechachuch Saimetanggun, Jaras Leeka

315-321

Silence

Phra Kittisarasuthee, Phramaha Mit Thitapanyo

322-333

View All Issues

ISSN: 2539-6757 (Print)
ISSN: 2822-0285 (Online)