วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ ด้านพระพุทธศานา ปรัชญา การศึกษาเชิงประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับบทความ ประจำปี 2563

2019-06-14

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (Journal of Graduate MCU khonkaen campus) TCI 2 
เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Vol. 8 No. 2 (2021): April - June 2021

Published: 2021-06-30

BUDDHIST INTEGRATED APPROACH TO CONFLICT MANAGEMENT FOR PEACE

Kanit Duanghassadee , Phramaha Mit Thitapanyo

1-13

THAI BUDDHIST WAYS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE NEW NORMAL ERA

Saard Poonasron, Somkhuan Namseethan, Aumnuyporn Homchoomchung

14-26

BUDDHIST ETHICS IN HUMAN DEVELOPMENT

Phra Narasuk Varadhammo

27-39

SOCIAL DEVELOPMENT ACCORDING TO THE RAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY

Phramaha Prakob Kittiyano (Imchit), Jaras Leeka

40-52

AN ANALYSIS OF SUPERMAN IN THE BUDDHIST PHILOSOPHY AND NITZCHE

PhraAtchariya Aruno (Panyo), Jaras Leeka

53-67

Cigarette Law and Buddhist Way

Suksamai Nabundhit

105-118

THE EFFECT OF THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSION SELF-CARE PROGRAM IN OLDER PERSONS WITH HYPERTENSION

Saifon Insrichuen, Chokchai Panomkwan, Duangporn Pakahan, Adul Wuttijurepan, Ratchareeyaporn Rithisart

68-82

ACADEMIC ADMINISTRATION GUIDELINES OF PRIVATE ELEMENTARY SCHOOLS

Sirinapa Wunnasin, Siri Thee-asana, Sanae Khamsommai

119-130

HUMAN DEVELOPMENT ACCORDING TO BUDDHIST ETHICS

Nutchaya Jitpakdee, Suwin Thongpan, Jaras Leeka

188-199

AN ANALYSIS OF EXISTENTIALISM PRINCIPLES IN BUDDHISM

Ekboonyawan Ploypanna, Suwin Thongpan, Jaras Leeka

200-211

AN ANALYTICAL STUDY OF BUDDHIST EPISTEMOLOGY IN FOUNDATIONS OF MINDFULNESS

Phrakhrupalad Suwatbuddhaguna Jantapho (Pramuan Phanich), Chakkapan Wongpornpavan

229-240

CREATIVE ECONOMY DRIVING MODEL ON THE BASE OF SUFFICIENCY ECONOMY NAKHONCHAI BURIN

Pattaraporn Pangthai, Sanya Kenaphom, Saowaluck Kittiumphon

241-253

MORE THAN MONEY

PhraPitak Kunarukko (Chaikong)

280-289

THAI LEADER, DHARMA LEADER, BUDDHIST LEADER

Umarin Lertsaphan, PhramahaMit Thitapanyo

290-297

View All Issues

ISSN(Print) : 2539-6757