Information For Readers

เราขอแนะนำให้ผู้อ่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบของเรา โดยสามารถคลิกที่ลิงค์ ลงทะเบียนสมาชิก ที่ด้านบนของหน้าแรกเว็บไซต์ ท่านจะได้รับแจ้งเตือนและประกาศเผยแพร่ข้อมูลใหม่ๆ จากทางวารสาร และสามารถดูและอ่านวารสารแต่ละฉบับใหม่ของวารสารได้ รายการนี้ยังช่วยให้วารสารสามารถอ้างสิทธิ์ในระดับหนึ่งหรือผู้อ่าน

ดูคำแถลงเรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรับรองว่าผู้อ่านจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของตนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น