ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สนใจที่จะส่งบทความลงพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนี้หรือไม่? หากท่านสนใจเราขอแนะนำให้คุณคลิกที่ เกี่ยวกับวารสาร สำหรับนโยบายหลักของวารสาร รวมไปถึงการศึกษา คำแนะนำผู้แต่ง  ทั้งนี้ ผู้แต่งจำเป็นต้อง ลงทะเบียน กับระบบวารสารก่อนที่จะส่งบทความเข้าระบบ หรือหากลงทะเบียนแล้วสามารถ เข้าสู่ระบบ และเริ่มต้นกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนได้ต่อไป