บทบรรณาธิการ

เนื่องด้วยปี 2566 วารสารศิลปการจัดการ โดยมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ (องค์กรไม่แสวงกำไร) ได้ดำเนินการปรับเพิ่มกองบรรณาธิการใหม่ เพื่อพัฒนามาตรฐานของวารสารในระดับนานาชาติตามนโยบายของ TCI และยังคงนโยบายการผลิตวารสารออกเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ดังนี้

ฉบับที่ 1 เผยแพร่  มกราคม – มีนาคม 2566

ฉบับที่ 2 เผยแพร่  เมษายน – มิถุนายน 2566

ฉบับที่ 3 เผยแพร่  กรกฎาคม – กันยายน 2566

ฉบับที่ 4 เผยแพร่  ตุลาคม – ธันวาคม 2566

วารสารศิลปการจัดการ ฉบับนี้ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2566) เป็นการเผยแพร่บทความที่มีผู้ส่งบทความเข้าอยู่ภายใต้การกำกับของบรรณาธิการเดิม คือ ผศ.ดร.สมชาย ดำเนิน จำนวนมากกว่าครึ่ง และส่วนที่เหลือข้าพเจ้า ดร.ฐณาวัฒน์ หิรัญบูรณะ และกองบรรณาธิการชุดใหม่ ใช้หลักการ ACI มาดำเนินการเพื่อเตรียมตัวในการยกระดับของวารสารให้มีคุณภาพระดับสากล

นอกจากนี้ในฉบับหน้า (ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2566) เราจะเพิ่มการรับบทความทางด้านนิติศาสตร์ และสหวิชาชีพ รวมทั้งการปรับปรุงคู่มือการส่งบทความเผยแพร่ และคู่มือการสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ

การพัฒนาปรับปรุงในครั้งนี้ ท่านใดไม่สามารถสื่อสารทางเว็บไซต์ของวารสารศิลปการจัดการได้ สามารถติดต่อ ดร.ไชยอนันต์ ตรีไพบูลย์ ที่ Email : [email protected] โทร 063-910-7763, 02-119-7687 หรือไปรษณีย์ 68 ซอยรามคำแหง 21 แยก 10 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ในการนี้วารสารศิลปการจัดการ และมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ลงบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ช่วยผลิตพัฒนาวารสารศิลปการจัดการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้

 

ดร.ฐณาวัฒน์ หิรัญบูรณะ

บรรณาธิการวารสาร

 

 

 

 

Published: 2023-02-16

Lexicon of Vipassanabhavana in Buddhist Scripture

Phramaha Komon Kamalo, Phra Bhavanaphisanmethi, Phrakrupalad Sampipatthanadhammajan, Phra Prathueang Khantiko, Chamnarn Kerdchor, Sungwan Soremkaew

1-16

Nutrition Communication for The End stage Renal Disease Patients

Songsuda Kwanpracha, Supaporn Sridee, Wittayathorn Towkeaw

17-37

Sports Arbitration Model Recommended to Sports Authority of Thailand

Sthianrapab Naluang, Pruethsan Sutthichaimethee, Wariya Lamlert, Kiattiporn Ampai, Nachatchaya Thongjan, Norarit Sudsanguan, Tanasarn Chongpanish, Nanyasopark Sawasdiwat, Artit Pinpak, Yuranant Yuvanont, Chula Chongsathitthavorn, Thawesak Ruckying

52-69

Development of 15 Thailand Main-Provinces Database for Smart Buddhist Tourism

Phramaha Tawee Lalong, Wilaiphon Aunchaoban, Kachaporn Worawongpisitkul

92-113

IoT in Food Supply Chain Quality Management: Strategic Recommendation for IoT Service Providers

Pakorn Opasvitayarux, Siri-on Setamanit, Krisana Visamitanan, Nuttapol Assarut

159-185

Identification of Optimal Routes in Urban Physical Vulnerable Textures for Emergency Evacuation in Saqez City

Mohammad Rasoli, Sharareh Saidpour, Kamran Jafarpour Ghalehteimouri, Mirnajaf Mousavi, Ali Khedmatzadeh

205-226

Public Participation in the 20-year Development Plan of Bangkok Metropolitan (2013 - 2032) Sub-strategic Issue 1.1 Pollution-free: PM2.5

Duangsheewan Sawasdiphol, Junpen Phungchim, Maliwan Khunkramut, Somchai Boonmalert, Phantipa Teerarojanapong

278-293