เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

การพัฒนาหลักสูตรใบอนุญาตระดับ A, B และ C สำหรับผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ

สำราญ สุขแสวง, ชาญชัย ยมดิษฐ์, รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์, วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้, รวย ตั้งมุททาภัทรกุล, บารมี ชูชัย

43-54