วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal

The Journal of Business, Economics and Communications (BEC Journal) is published by Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University, Thailand. The journal is an interdisciplinary journal. It is listed in Tier 1 of the Thai-Journal Citation Index (TCI) and Asian Citation Index (ACI).

The BEC Journal seeks to publish high quality research that are relevant to business management, economics and communication arts. The journal acts as an intermediate platform for scholars to present and share their interests and expertise as well as to promote academic research to a wider audience.

Thai Journal Impact Factors

ISSN: 2672-9091 (Print)      ISSN: 2408-2112 (Online)

ประกาศการเก็บค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

2019-02-28

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จะดำเนินการเก็บค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/Author_Guidelines

PR.jpg

Vol. 16 No. 1 (2021): January-April 2021

Published: 2021-04-30

Factors influencing the quality of production in thermoplastic injection molding factories

Banterng Sriard, Charcrit Sritong, Theathanick Siriwoharn, Kanreutai Klangphahol

103-113

The Impact of Macroeconomic Factors on Gold Rate of Returns in Thailand: A GVAR analysis

ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์, Kanwara Ponlaem

127-142

Cultural Entrepreneur’s Competences in 21st Century

Theeraphong Boonrugsa, Nuntiya Doungphummes, Koraya Techawongstien

143-162

View All Issues