ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN (Print) : 2697-4193
ISSN (Online) : 2773-9325