About Open Journal Systems

วารสารนี้ใช้ระบบ Open Journal Systems 3.3.0.8, ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการวารสารแบบ open source เป็นซอร์ฟแวร์การตีพิมพ์ที่พัฒนา สนับสนุน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายการนำไปใช้ ของ Public Knowledge Project ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบสาธารณะ GNU