กระแสความนิยมผักชีในญี่ปุ่น: กรณีศึกษาร้าน PAKUCI SISTERS

ผู้แต่ง

  • ปิยาภรณ์ จันทร์สวย -

คำสำคัญ:

กระแสความนิยมผักชีในญี่ปุ่น, ร้านผักชีเฉพาะทาง, ร้าน PAKUCI SISTERS

บทคัดย่อ

          ผักชีบูม (パクチーブーム) หรือกระแสความนิยมผักชีในญี่ปุ่นเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังทศวรรษ 1990 ผักชีถูกใช้ในอาหารเอเชียหลายประเทศ เช่น จีน เวียดนาม ไทย แต่กระแสความนิยมครั้งนี้ได้ใช้ทับศัพท์ภาษาไทยผักชี ออกเสียงแบบญี่ปุ่นว่าพา-คุ-ชี (パクチー) ร้านผักชีเฉพาะทาง パクチー専門店 ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างกระแสความนิยมผักชีนี้คือร้านโตเกียวพาคุชีเฮ้าส์ (東京パクチーハウス) และร้านโกโกพาคุชี(GOGOパクチー). โดยกระแสความนิยมผักชีได้มาถึงจุดสูงสุดในปี ค.ศ. 2016 ผักชีได้รับเลือกเป็นสุดยอดอาหารประจำปี 2016 หลังจากนั้นไม่นานในปี ค.ศ. 2018 ร้านผักชีเฉพาะทางทั้งสองร้านก็ได้ปิดตัวลงเป็นจุดเปลี่ยนจากยุคผักชีบูมเข้าสู่ยุคที่ผักชีกลายเป็นวัฒนธรรมการกินอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่น
          ร้านผักชีเฉพาะทางที่ถือเป็นต้นแบบในการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดในยุควัฒนธรรมการกินผักชีในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นก็คือร้าน PAKUCI SISTERS ซึ่งได้ใช้กลยุทธ์ทางตลาด โดยการสร้างตรายี่ห้อให้สินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า สร้างความหลากหลายให้สินค้า ตั้งราคาให้สอดคล้องกับผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลาง ใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ รวมทั้งการบอกต่อแบบปากต่อปากของลูกค้าอีกด้วย ทำให้ร้าน PAKUCI SISTERS ประสบความสำเร็จและได้รับเชิญไปไปรายการโทรทัศน์ทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศ ในบทความนี้ต้องการศึกษาถึงความนิยมของผักชีในญี่ปุ่นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และจากจุดเปลี่ยนของผักชีที่กลายมาเป็นวัฒนธรรมการกินทั่วไปของคนญี่ปุ่นนั้นมีการทำการตลาดอย่างไรให้ยังคงได้รับความนิยมต่อไปได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

สุดาดวง เรืองรุจิระ.(2540). หลักการตลาด. สำนักพิมพ์ประกายพรึก.

Ako Mari. (2019). Pakuchii buumu to nihon e teichaku. https://www.alic.go.jp/content/001159602.pdf (in Japanese)

Atsumi maiko. (2018). Naze jyoseiwa, pakuchii ga suki nanoka ?. https://note.com/atsumimaiko/n/ncfce37399888 (in Japanese)

Delish Kitchen. (2020). Kaori ga takai ! pakuchii jenobeeze. https://delishkitchen.tv/recipes/206182790457196902 (in Japanese)

DIGJAPAN. (2018). Coming Together Over Coriander at Paxi House Tokyo. https://digjapan.travel/en/blog/id=11377 (in Japanese)

GD freak. (2021). Koriandaa no shu(hasai matawa funsaishita mono)no yunyuu doukou HS090922. https://jp.gdfreak.com/public/detail/jp010090001210161y5m/1 (in Japanese)

Ijyou na pakuchii ryouri buumu ni taijinra kara gimonzokushutsu (mitaikoto mo nai) (arienai). (2016, December 14). Business Journal. https://biz-journal.jp/2016/12/post_17463.html (in Japanese)

Japan Agricultural communications. (2016). Pakuchii (shantsai, koriandaa)dokutoku no kosei de aratana juyou wo kaitaku. https://www.jacom.or.jp/ryutsu/rensai/2016/08/160822-30673.php (in Japanese)

Kokusan pakuchii no miryoku wo kaisetstu. (pakuchisuto)ga fueta riyuu towa? (2021, May 24). olive-hitomawashi. https://www.olive-hitomawashi.com/column/2020/03/post-9662.html(in Japanese)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (2022) Rokujika seikatsu. https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html (in Japanese)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. (2016). Juyounouchikusanbutsu no seisantou no doukou mairudo na pakuchii (Okayama mairudo na pakuchii-OKAPAKU) Okayamaken. https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h29/pdf/1-2-3_1.pdf (in Japanese)

Okamoto Noriko online shop (n.d). https://nucca2.stores.jp/items/5eee2eaa1829cd31e3066c78 (in Japanese)

Pakuchii nouka wa moukaru? Saibaihouhou ya jirei kara manabu jyuuekika no pointo. (2022, February 3). minorasu. https://minorasu.basf.co.jp/80423 (in Japanese)

Pakuchii semmonten wo shimerukoto ga mokuhyoudatta.(2020, March 3). Hotpeppermesitsu. https://www.hotpepper.jp/mesitsu/entry/tomoki-yoshimura/2019-00148 (in Japanese)

Pakuchii suki nara zettaini koko pakuchiishisutaazu yachiyoshi.(2021). https://mrs.living.jp/chiba/town_gourmet/reporter/4331448 (in Japanese)

Pakuchii wa donna aji? Suki kirai ga wakaeru riyuu to tabeyasui reshipi mo shoukai. (2021, March 5). Erecipe-woman-excite https://erecipe.woman.excite.co.jp/article/E1601339311400/ (in Japanese)

Pakuchii wo tabetsukusou dairyoukounyuu houhou to nedan wo shirabetemimashita.(2020, December 27). tabiette. https://tabiette.com/?p=2000 (in Japanese)

Pakuchiishisutaazu no tsuban otoriyose/chokubaijyo-jibanki no bashou mo shoukai.(2022). https://depachika-world.com/pakuci-sisters/ (in Japanese)

PAKUCI SISTERS Facebook (n.d). https://www.facebook.com/Pakuci-Sisters-114847700221763/ (in Japanese)

PAKUCI SISTERS online shop (n.d.). https://pakuci.thebase.in/ (in Japanese)

PAKUCI SISTERS Twitter (n.d.). https://twitter.com/pakucisisters (in Japanese)

PAKUCI SISTERS Website (n.d.). https://www.pakucisisters.com/ (in Japanese)

Retty news.(2018). Shuku-heiten pakuchii buumu wo tsukutta (pakuchiihausu) ga gyousekikouchou nanoni heiten wo eranda wake. https://retty.news/35086/ (in Japanese)

Rokujisangyoukatowa? Kisochishikikara ochiiriyasui shippaireimade shoukai!. (2020, November 12). minorasu. https://minorasu.basf.co.jp/80102 (in Japanese)

Terebi asahi.(2021). Chiba Yachiyoshi aijyou kaoru kaachan no pakuchii. https://www.tv-asahi.co.jp/rakuen/sphone/backnumber/?pid=0296 (in Japanese)

Tsuini potetochippusu pakuchiiachi bakutan! Pakuchiipaudaa &pakuchii no shu de fuumi yutakani.(2017, March 15). entabe. https://entabe.jp/news/gourmet/15842/potatochips-pakuchi (in Japanese)

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30