ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ [ช่วงส่งท้ายปี ๒๕๖๓ (2020) เพื่อก้าวเข้าสู่ปี ๒๕๖๔ (2021)] ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ด้วยพรแห่งความปรารถนาดี ด้วยการมองโลกในมุมบวกอย่างเป็นจริง และด้วยความมุ่งมั่นเพียรพยายามทำแต่สิ่งดี  ย่อมเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในปีหน้าได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน