สถิติทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon) และแมน-วิทนีย์ ยู (Mann-Whitney U)

Main Article Content

สมนึก ภัททิยธนี
สมบัติ ท้ายเรือคำ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article

References

-