สถิติทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon) และแมน-วิทนีย์ ยู (Mann-Whitney U)

Main Article Content

สมนึก ภัททิยธนี
สมบัติ ท้ายเรือคำ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article

References

-

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>