วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อท่านได้อ่านข้อความนี้แล้ว และ ดำเนินการต่อ ถือว่าท่านยินยอมให้วารสารฯ จัดเก็บข้อมูลของท่าน โดยวารสารฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับตามกฎหมาย และจะใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและการวิจัยเท่านั้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของวารสารฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/home/nstda-privacy-policy/