คำถามที่พบบ่อย 

Q. วารสารใช้ระยะเวลาตีพิมพ์นานเท่าไหร่

Q. วารสารกำหนด เปิดและปิด รับบทความเมื่อไหร่

Q. หากได้รับการตอบรับตีพิมพ์ จะได้รับเอกสารหนังสือตอบรับตีพิมพ์เลยหรือไม่ 

Q. คิวตีพิมพ์ ปัจจุบัน ถึงเล่มไหน