โกลบอล (Goalball): กีฬายอดนิยมของผู้พิการทางสายตา

Main Article Content

ดร. วายุ กาญจนศร

Abstract

      กีฬาโกลบอล เป็นการเล่นระหว่างทีม 2 ทีม โดยผู้เล่นในสนามทีมละ 3 คน และแต่ละทีมมีผู้เล่นสำรองได้สูงสุดอีก 3 คน โดยเล่นอยู่ในพื้นที่สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 18 เมตร และกว้าง 9 เมตร ซึ่งมีเส้นกลางแบ่งสนามออกเป็นสองส่วน ประตูกว้าง 9 เมตร และสูง 1.30 เมตร อยู่ท้ายสนามทั้งสองฝั่งนักกีฬาทุกคนในสนามจะต้องปิดตาโดยอุปกรณ์บังตา วัตถุประสงค์ของการเล่น คือ แต่ละทีมกล้งลูกบอลท่มีกระด่งอยู่ภายใน ให้เข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องคาดการณ์ และต้องพยายามป้องกันประตูของตนเองไม่ให้บอลเข้าประตู สลับกันรุกและรับภายในสองครึ่งเวลา แบ่งเป็นครึ่งเวลาละ 10 นาที และพัก 5 นาที ผู้เล่นสามารถโยนลูกบอลติดต่อกันได้ 2 ครั้งเท่านั้นและการโยนลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตนเองโดยมิได้ตั้งใจหรืออุบัติเหตุจะไม่ถือว่าได้ประตูจากการโยน เป็นต้น นอกจากนั้น การส่งเสียงรบกวนใด ๆ ของฝ่ายรุกหรือสมาชิกทีมในขณะโยนลูกบอลต่อการป้องกันประตูของฝ่ายรับจะต้องถูก
ลงโทษ

      Goalball is a game played between two teams of three players in the court and a maximum of threesubstitutes for each team. The game is played in a gymnasium on a rectangular court 18 meters long x 9 meters wide which is divided into two halves by a centre line. The goals will extend across each end of the court by 9.00 meters wide and 1.30 meters high. Eyeshades must be worn by all players on the court.The purpose of the game is for each team to throwing the bell ball across the opponent’s goal line while the other team attempts to anticipate and blocking this from happening, alternate throwing and blocking into two half- time divided into half-time of 10 minutes and break 5 minutes. A player may only throw the ball two consecutive times, and scoring an own goal against your own team will not count as a throw, etc.Moreover, any excessive noise made by a player or team during the act of throwing or after they havereleased the ball, that prevents the defending team from tracking the ball will be penalised.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความปริทัศน์ (Review Article)