เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเข้าสู่การตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจำนวนมาก ทำให้วารสารได้รับบทความเต็มจำนวนและเพียงพอในการเผยแพร่ในปี 2567 กองบรรณาธิการจึงขอประกาศปิดรับบทความชั่วคราวตั้งแต่วันที่  5 มกราคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของวารสารให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

หากมีการเปิดรับบทความ ทางกองบรรณาธิการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-009-700, 043-002-539 ต่อ 45986 หรืออีเมล edkkuj@gmail.com