บทปริทัศน์หนังสือ: รวมเรื่องสั้นชุด แผนขจัดความโง่ของประชาชน

ผู้แต่ง

  • ขวัญชนก นัยจรัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

References

ไพฑูรย์ ธัญญา. 2562. แผนขจัดความโง่ของประชาชน. ปทุมธานี: นาคร.

Downloads

ฉบับ

บท

บทปริทัศน์หนังสือ