กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทปริทัศน์หนังสือ: รวมเรื่องสั้นชุด แผนขจัดความโง่ของประชาชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF