ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ท่านต้องการที่จะส่งบทความมายังวารสารนี้หรือไม่? เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหน้า เกี่ยวกับวารสาร สำหรับนโยบายของบทต่าง ๆ ของวารสารที่รับตีพิมพ์ รวมถึง คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ผู้เขียนจะต้อง ลงทะเบียนเป็นผู้เขียน (Author) ของวารสารนี้ก่อนเพื่อให้สามารถมีสิทธิ์ในการส่งบทความ หรือหากท่านได้เคยลงทะเบียนเป็นผู้เขียนของวารสารนี้แล้วสามารถ เข้าสู่ระบบ และเริ่มต้นกระบวนการส่งบทความได้ทันทีพร้อมแนบแบบฟอร์มเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์(ใบสมัคร) กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิกวารสารนี้ แต่เป็นสมาชิกวารสารอื่นในระบบ ThaiJO ท่านสามารถ เข้าสู่ระบบ หลังจากนั้น เลือกข้อมูลส่วนตัว (Profile) บริเวณด้านบนขวา และเลือกตำแหน่งผู้แต่งในแท็บตำเเหน่ง (Role) และบันทึก ท่านจะได้รับสิทธิ์ในตำแหน่งผู้แต่งของวารสารนี้เช่นกัน