ข่าวประกาศ

  • ประกาศ

    2020-06-29

    => ตั้งเเต่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป ได้ยกเลิกการตีพิมพ์เเบบรูปเล่ม โดยจะเผยเเพร่เเบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว

    => ปี 2564 วารสารจะกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (4 เดือนต่อฉบับ)

    อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ประกาศ