ข่าวประกาศ

 • ประกาศ

  2020-08-11

  => ตั้งเเต่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป ได้ยกเลิกการตีพิมพ์เเบบรูปเล่ม โดยจะเผยเเพร่เเบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว

  => ปี 2564 วารสารจะกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (4 เดือนต่อฉบับ)

  => วารสารได้เพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ผ่านระบบ LINE Official Account (JSBS Hotline สายตรง บก.) สามารถสแกน QR Code ได้ที่หน้าเว็บไซต์

  => ตั้งแต่ฉบับปี 2564 เป็นต้นไป วารสารได้ปรับแบบฟอร์มของวารสารใหม่ ด้วยการเพิ่มหัวข้อ "องค์ความรู้จากการวิจัย" สำหรับบทความวิจัย และ "องค์ความรู้ใหม่" สำหรับบทความวิชาการ  

  อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ประกาศ