ข่าวประกาศ

 • ประกาศ

  2020-08-11

  ลูกศร.gif  ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป วารสารได้เปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสารใหม่  ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี5.gif

  ลูกศร.gif  ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป วารสารได้ปรับปรุงรูปแบบการเขียนบทความใหม่ให้ได้มาตรฐานและให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตามที่ระบุไว้ใน “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” เช่น การจัดหน้ากระดาษจาก 2 คอลัมน์ เป็น 1 คอลัมน์, การเปลี่ยนจากคำว่า “บรรณานุกรม” เป็น “เอกสารอ้างอิง”, การเพิ่มหัวข้อ “องค์ความรู้ใหม่” สำหรับบทความวิชาการ และ “องค์ความรู้จากการวิจัย” สำหรับบทความวิจัย  ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี5.gif

  ลูกศร.gif  ตั้งเเต่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป ได้ยกเลิกการตีพิมพ์เเบบรูปเล่ม โดยจะเผยเเพร่เเบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว

  ลูกศร.gif  ปี 2564 วารสารจะกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (4 เดือนต่อฉบับ)

  ลูกศร.gif  วารสารได้เพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ผ่านระบบ LINE Official Account (JSBS Hotline สายตรง บก.) สามารถสแกน QR Code ได้ที่หน้าเว็บไซต์

  อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ประกาศ