ข้อมูลสำหรับ ผู้อ่าน

ผู้อ่านทั่วไปสามารถอ่านบทคัดย่อ ดาวน์โหลดบทความวิจัย บทความวิชาการ ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่ออ่านบทความ บทความที่อยู่ในวารสารนี้เป็นบทความของนักวิจัย นักวิชาการที่สังกัดทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการจากนักวิชาการจากต่างประเทศอีกด้วย (อ่านบทความ)