Factors Influencing on Fans Buying Decision Behavior and Supporting Related with Thai Boy Bands

Main Article Content

ณัฏฐนิตย์ ปกป้อง
Pornpun Prajaknate

Abstract

The objectives of this study are: 1) To study demographic factors, media exposure factors, perception factors, attitude factors and buying decision behavior factors of Thai fans. 2) To determine the effect of demographic factors on perception factors, attitude factors and buying decision behavior factors Thai fans. 3) To investigate the relationship between media exposure factors and perception factors, attitude factors. 4) To investigate the relationship between perception factors and attitude factors, buying decision behavior factors of Thai fans. 5) To investigate the relationship between attitude factors and buying decision behavior factors of Thai fans. Quantitative research method was employed in this study. Three hundred sixty respondents who have 15 – 35 up years old and be a part of Thai boy band fans. An online survey was conducted November 2018. The results demonstrated that the demographic factors such as gender and income unsuccessfully predicted buying decision behavior factors of Thai fans, but age. The demographic factors such as gender, age and income successfully predicted perception factors. The demographic factors such as gender and income unsuccessfully predicted attitude factors, but age. Media exposure factors correlated with perception factors and attitude factors. Perception factors correlated with attitude factors, buying decision behavior factors of Thai fans. Attitude factors correlated with buying decision behavior factors of Thai fans.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

นต์พิชชา เศรษฐวัฒน์. (2552). พัฒนาการของบอยแบนด์ไทยระหว่างปี พ.ศ.2535-2552. (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์. (2552). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ์.

คมชัดลึก. (2552). รุกตลาดดิจิทัลไม่ยั้งเฮียฮ้อมั่นใจอาร์เอสผู้นำ. คมชัดลึก. Retrieved from http://www.komchadluek.net/news/ent/21951

จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์. (2547). ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมความเชื่อ : การวัด การพยากรณ์และการเปลี่ยนแปลง (พิมพ์ครั้งที่ 3 ed.). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2547.

ชญาณ ลำเภา. (2556). การศึกษาทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ณิชชา ยงกิจเจริญ, & โมไนยพล รณเวช, ที่ปรึกษา. (2558). การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อศิลปินวง EXO ของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L.

ทีมข่าวบันเทิง. (2559). จับตาวงการเพลงไทยปี60 บทพิสูจน์ฝีมือคนทำงานครั้งใหญ่. เดลินิวส์. Retrieved from https://www.dailynews.co.th/entertainment/545765

นราทิพย์ ชุติวงศ์. (2537). หลักเศรษฐศาสตร์1:จุลเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พี่มินตี้. (2561). ส่องภาพ 9 นักแสดง ‘โปรเจกต์ 9x9’จากงานบวงสรวงละครเรื่อง‘เลือดข้นคนจาง’ Retrieved from https://www.dek-d.com/board/view/3836738/

ภูริภัทร สังขพัฒน์. (2560). K-Pop สร้าง 'เงิน' ให้เกาหลีใต้ได้มากแค่ไหน. Retrieved from https://thestandard.co/k-pop-make-money-to-south-korea/

รุ่งรัตน์ ปริญญาคุปต์. (2554). พฤติกรรมการซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลีในกลุ่มนักศึกษา., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช,

ลงทุนแมน. (2562). วงการเพลง K-POP มีมูลค่าเท่าไร? Retrieved from https://www.blockdit.com/articles/5c4598baa15f430b22bdbd6b

วรนุช ตันติวิทิตพงศ์. (2551). พฤติกรรมความคลั่งไคล้ศิลปินนักร้องเกาหลีของวัยรุ่นไทย /.

วรุตม์ มีทิพย์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความซื่อสัตย์ภักดีต่อศิลปินเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับชาวไทยในกรุงเทพมหานคร. (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

วิไล พิศาลชนะกุล. (2551). พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรู้จัก ทัศนคติของนักเรียนสตรีระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนักร้องเกาหลี. (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,

ศิณัฐ สงวนสินวัฒนา. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับศิลปินดาราและนักร้องเกาหลี.

อดิศร สุขสมอรรถ (Writer). (2558). บทวิเคราะห์ - วิวัฒนาการบอยแบนด์ และ 50 อันดับเพลงติดหูตลอดกาล. In ดนตรีมีเรื่องเล่า. ThaiPBS.

MarketingOops! (2561). 4NOLOGUE เผย ทุ่มกว่า 200 ล้าน ปั้นไอดอลไทยโกอินเตอร์ คาดกวาดรายได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้าน.

MarketingOops! Retrieved from https://www.marketingoops.com/pr-news/4nologue-2/

Nine Entertain. (2558). ทางออกของศิลปินเมื่อวงการเพลงซบเซา. Nine Entertain. Retrieved from https://www.nineentertain.tv/view/5588bf5dbe047091f88b45c5

Positioningmag. (2561). "บอย โกสิยพงศ์" ในวันที่พายุดิจิทัลซัดกระหน่ำ เพลงไม่ตาย แต่ต้องกลายพันธุ์ “แฟนคลับ” แอสเสทที่แท้ทรูของธุรกิจบันเทิงวันนี้. Retrieved from https://today.line.me/th/pc/article/"บอยโกสิยพงศ์"ในวันที่พายุดิจิทัลซัดกระหน่ำเพลงไม่ตายแต่ต้องกลายพันธุ์“แฟนคลับ”แอสเสทที่แท้ทรูของธุรกิจบันเทิงวันนี้

Armstrong, G. M., & Kotler, P. (2003). Marketing: An Introduction: Prentice Hall.

ATKIN, C. K. (1972). ANTICIPATED COMMUNICATION AND MASS MEDIA INFORMATION-SEEKING. Public Opinion Quarterly, 36(2), 188-199. doi:10.1086/267991

Klapper, J. T. (1963). The Effects of Mass Communication: Free Press.