ปัญหาการตีความพระพุทธดำรัสต่อพระอานนท์หลังการบวชของพระนางมหาปชาบดีโคตมี

Authors

  • แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

รักษาโฉม แ. (2019). ปัญหาการตีความพระพุทธดำรัสต่อพระอานนท์หลังการบวชของพระนางมหาปชาบดีโคตมี. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 16(3), 70–100. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169982

Issue

Section

Research Articles