บายศรีความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

Main Article Content

สมศักดิ์ ศิริขันธ์

Abstract

บายศรีความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

Baisri and Transformational Beliefs

บทคัดย่อ

งานบายศรี พบว่าในจารึกสมัยสุโขทัยเป็นการพนมหมากหรือสันนิษฐานว่าเป็นการทำขันหมากอย่างหนึ่งนำไปใช้ถวายในงานพุทธศาสนา บายศรีสมัยอยุธยาถูกใช้ตามคติเทวราชหรือสมมติเทพ และสมัยรัตนโกสินทร์บายศรียังคงรูปแบบสืบทอดต่อจากสมัยกรุงศรีอยุธยา และพบว่าปัจจุบันบายศรีถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยปราศจากพื้นฐานทางหลักวิชาการและหลักฐานอ้างอิง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ