ประชาสัมพันธ์ :  ขณะนี้ปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารฯ  

 

!! ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากสถานการณ์ COVID-19 เรื่อง ปิดทำการเป็นการชั่วคราวและให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤษภาคม 2564

โดยสามารถติดต่องานวารสารฯ ได้ที่ : 

>> E-mail: gnru@nsru.ac.th 

>> Inbox Fanpage บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

                                                                                         -ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้-