เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของวารสาร

2017-06-12

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ เป็น 0-2727-3125 และอีเมลที่ใช้ในการติดต่อจาก journal.em@nida.ac.th เป็น jem@nida.ac.th