การจัดการความขัดแย้งร่วมกับเด็กเล็ก

ผู้แต่ง

  • วรวรรณ เหมชะญาติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

การจัดการความขัดแย้งร่วมกับเด็กเล็ก เป็นหนังสือแปลโดย ดร.พิศมร กิเลนทอง ซึ่งนำมาจากหนังสือภาษาอังกฤษเรื่อง You can’t come to my birthday party เขียนโดย Betsy Evans ผู้ซึ่งทำงานเป็นทั้งครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ให้คำปรึกษาภาคสนาม และผู้ฝึกอบรมครูของมูลนิธิไฮสโคป (HighScope Educational Research Foundation) ในประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการรวบรวมประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานของผู้เขียน กอปรกับแรงบรรดาลใจที่ได้เห็นการแสดงออกทางความรู้สึกของเด็กอย่างจริงใจในขณะที่เกิดความขัดแย้งตั้งแต่ปี 1989 จนได้พัฒนากลยุทธ์การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กขึ้น นับตั้งแต่ที่หนังสือได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรก ผู้เขียนได้ถ่ายทอดกระบวนการแก้ปัญหาแก่ครู ผู้ปกครอง และผู้ฝึกอบรมกว่า 40 รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา และต่างประเทศกว่า 10 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผลตอบรับความสำเร็จนั้นท่วมท้น โดยต่างก็ยอมรับว่า เป็นการช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะเจรจาต่อรองอย่างสันติ แม้จะอยู่ท่ามกลางความรุนแรงแห่งสงครามที่เกิดขึ้นรายวันก็ตาม อีกทั้งช่วยให้เด็กได้มีเครื่องมือในการรับมือกับความท้าทายที่ต้องพบเจอและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-02-28

ฉบับ

บท

บทความวิจารณ์หนังสือ