มานุษยวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา

  • ธนภัทร พิริย์โยธินกุล

Abstract

มานุษยวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา เป็นหนังสือแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง Social and Cultural Anthropology: A Very Short Introduction ผลงานของ John Monaghan และ Peter Just ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. (ค.ศ. 2000) ผู้แปล คือ วิภาส ปรัชญาภรณ์ สำนักพิมพ์ bookscape จัดพิมพ์หนังสือฉบับแปลภาษาไทยนี้เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๗๒ หน้า

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-06-15
How to Cite
พิริย์โยธินกุลธ. (2021). มานุษยวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา. THE​ LIBERAL​ ARTS​ JOURNAL, MAHIDOL​ UNIVERSITY​, 4(1), vii. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal/article/view/249782