ประตูน้ำ(ชุมชนตลาดเฉลิมลาภ):มิติการพัฒนาชุมชนเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง

  • รินบุญ นุชน้อมบุญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

PRATUNUM (CHALERMLAP MARKET COMMUNITY): 

THE  DEVELOPMENT VISION  OF  COSTUME  COMMUNITY

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

รินบุญ นุชน้อมบุญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ