กิจกรรมศิลปกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย

  • จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

ART THERAPY FOR HEALING FLOOD VICTIMS

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ