วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

ผู้แต่ง

  • Thanyaporn Rojanasangworn สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

Obesity, Metabolic syndrome, Weight loss, Intensive lifestyle modification programme

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-19