ข่าวสาร วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2024-01-23

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา (Peer-Review) ตีพิมพ์บทความลงในวารสาร

* สามารถอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ รายการบทความ

* โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และการตีพิมพ์บทความลงในวารสารฯ เกี่ยวกับวารสาร

สอบถามรายละเอียด ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อ

***ประชาสัมพันธ์ บทความรอดำเนินการพิจารณาในปี 2567 เต็มแล้วค่ะ