กราฟิกดีไซน์ของโปสเตอร์โอลิมปิกฤดูหนาวที่ซัปโปโร 1972

ผู้แต่ง

  • จิรายุ พงส์วรุตม์ Digital Expression Design Course, Faculty of Art and Design, Tokoha University

คำสำคัญ:

โอลิมปิก 1972, งานออกแบบกราฟิก, คะเมะคุระ ยุสะคุ, เทคนิคการถ่ายภาพ, เทคนิคการพิมพ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายจะทำความเข้าใจผลงานออกแบบโปสเตอร์สำหรับงานโอลิมปิก ค.ศ. 1964 ที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อพิจารณาจากบริบทที่ว่าญี่ปุ่นเพิ่งประกาศ “ยอมแพ้อย่างไร้เงื่อนไข” ในสงครามโลกครั้งที่สองใน ค.ศ. 1945 คือประมาณ 19 ปี ที่ผ่านมาการจัดโอลิมปิกครั้งนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่งยวดในการนำประเทศญี่ปุ่นกลับสู่ประชาคมโลกอีกครั้ง ทั้งในแง่ความไว้วางใจและในแง่ของการพัฒนาการผลิต อุตสาหกรรมที่จะนำพาเศรษฐกิจของประเทศกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง การศึกษานี้ใช้วิธีการสำรวจความสามารถเชิงเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์และการผลิตโปสเตอร์จำนวนสี่ใบ ผลการศึกษาพบว่าในกระบวน การออกแบบมีการใช้กล้องถ่ายภาพและแฟลชส่องสว่างด้วยเทคนิคขั้นสูง นอกจากนี้ในแง่ของการพิมพ์โปสเตอร์จำนวนมาก การจัดพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์โฟโต้กราวัวร์ ที่ทำให้คุณภาพของภาพถ่ายคมชัดก็เป็นจุดหนึ่งที่นักออกแบบตั้งใจ นอกจากนี้ยังเป็นการจัดพิมพ์โปสเตอร์ที่มาจากภาพถ่ายเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วย ผลลัพธ์คืองานออกแบบที่กลายเป็นไอคอนแห่งงานออกแบบกราฟิกญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-11-2020