ประวัติศาสตร์บาดแผลในงานศิลปะร่วมสมัย กรณีศึกษาวิธีการใช้วัตถุสำเร็จรูปและวัสดุเก็บตกในงานของ อันเซล์ม คีเฟอร์ และ ไช่กว๋อเฉียง

ผู้แต่ง

  • ปรัชญ์ พิมานแมน

คำสำคัญ:

วัตถุเก็บตก, วัสดุสำเร็จรูป, การสื่อความหมายแฝง, อันเซล์ม คีเฟอร์, ไช่กว๋อเฉียง

บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการศึกษาบทบาทของการใช้วัตถุสำเร็จรูปและวัสดุเก็บตกในศิลปะร่วมสมัย ตั้งแต่แรกเริ่มใช้โดยมาร์เซล ดูชองป์ วัตถุและวัสดุทั้งสองก็กลายเป็นสื่อสำคัญในศิลปะร่วมสมัย ยกตัวอย่างกรณีของศิลปินสองคนคืออันเซล์ม คีเฟอร์ ศิลปินเยอรมันและ ไช่กว๋อเฉียง ศิลปินจีน โดยวิธีการศึกษากระบวนการสื่อความหมายแฝงในบริบทเฉพาะเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า วัตถุสำเร็จรูปและวัสดุเก็บตกสื่อความหมายได้ดีเมื่อถูกใช้ในฐานะสื่อทางประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรมเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีความรุนแรงเป็นพื้นฐานเช่น เหตุการณ์โฮโลคอสต์ในสงครามโลกครั้งที่สองหรือเหตุการณ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์และในสถานะการณ์ปัจจุบัน 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-11-2020