เหตุการณ์และเทศนาหลังแรกตรัสรู้

Authors

  • สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

พรมทา ส. (2019). เหตุการณ์และเทศนาหลังแรกตรัสรู้. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(1), 13–29. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170426