Return to Article Details เหตุการณ์และเทศนาหลังแรกตรัสรู้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy