ญาณวิทยาแบบค้านท์กับพุทธปรัชญา บทวิเคราะห์เปรียบเทียบ

Authors

  • บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

ขอพรประเสริฐ บ. (2019). ญาณวิทยาแบบค้านท์กับพุทธปรัชญา บทวิเคราะห์เปรียบเทียบ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 11(3), 66–88. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170192