การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย

Authors

  • พระมหาประกิจจธรรม คุณธมฺโม (เพิมพิทยางกูร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

curriculums of Buddhist studies, Thai Buddhist universities

Abstract

This article is intended to analyze curriculums of Buddhist studies and deficiency of experts in Thai Buddhist Universities. It is found that curriculums do not specialize any subject. Instructors lack methodology and teaching skill. Students’ age and educational background are much different. Students are more interested in worldly career than prolonging monastic life. Curriculums are not what the market like. It depends on the policy of office of the Higher Education Commission (OHEC). Evaluation and assessment sometimes do not tell the truth since layman instructors have much respect on students’ status: monkhood and educational disadvantage. Expertise is not easy to grow in these situations.

Downloads

Published

2019-01-31

How to Cite

คุณธมฺโม (เพิมพิทยางกูร) พ. (2019). การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 19(3), 65–90. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169437

Issue

Section

Research Articles