Contact

กองบรรณาธิการวารสารครุพิบูล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์  0-5523-0597

Principal Contact

วารสารครุพิบูล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Phone 0-5523-0597

Support Contact

นายปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล