ติดต่อวารสาร

งานวารสารศึกษาศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102020 (คุณวัชรี กำจัดโศรก)
อีเมล [email protected]