การพัฒนาการศึกษาในราชสำนักก่อนสมัยปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5 : การวางรากฐานการศึกษาแบบเป็นทางการและเป็นสากลของไทย

ผู้แต่ง

  • สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

บทคัดย่อ

.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles