สัญญัติศาสตร์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรง

ผู้แต่ง

  • สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

คำสำคัญ:

สัญญัติ, สัญญัติศาสตร์, ภาษา, การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรง

บทคัดย่อ

สัญญัติและภาษาเป็นสภาวะที่ไร้เสถียร หากมันเป็นของไหลก็จะลื่นไหลไปได้อย่างอิสระโดยปราศจากอุปสรรคใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้สัญญัติ/ภาษาไม่ใช่สิ่งสถิตอีกต่อไป ยิ่งเข้าสู่ยุคดิจิทัล สัญญัติก็จะยิ่งกลายเป็นของไหลลื่นมากยิ่งขึ้นจนเราไม่อาจแยกความจริงออกจากความเท็จ ความถูกต้องออกจากความผิด ความเป็นจริงออกจากสิ่งลวง เสรีภาพจากความอลหม่าน จนกระทั่งมนุษย์ไม่รู้จักตัวของเขาเองอีกต่อไป เนื่องจากมนุษย์ต้องตกอยู่ในบ่วงของความลวง และการเป็นของไหลจะถูกเร่งมากขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรง อันเป็นเหตุให้มนุษย์และสังคมหนีไม่พ้นกับความเป็นของไหลของสัญญัติและภาษา ด้วยเหตุนี้ภาษาหลักจะผสมปนเปไปกับภาษาเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะที่สัญญัติออกมาจากสื่อสังคม นวัตกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรงทำให้ยุคดิจิทัลเข้ามาแทนที่ยุคของอนาล็อกอันทำให้เกิดแนวทางการศึกษาของสัญญัติแบบทวิลักษณ์ ซึ่งมีข้อสังเกตที่ว่า มันไม่มีระหว่างสิ่งที่มีกับสิ่งที่ไม่มีในกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ แต่กระนั้นแอพพลิเคชันของมันก็ยังคงเป็นจริงในโลกของสัญญัติที่มีความลื่นไหลได้เป็นอย่างดี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-09