พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ : สวนประติมากรรมแห่งพิพิธภัณฑ์ฮีชอร์ท

Main Article Content

อติยศ สรรคบุรานุรักษ์

บทคัดย่อ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย คือ สถานที่แห่งการบอกเล่าเรื่องราว แนวคิดและการสะท้อนกลับของ จิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์ ผ่านผลงานศิลปะที่กลั่นกรองและตกผลึกทางความคิดของศิลปินผู้สร้าง ผลงาน พิพิธภัณฑ์ฮีชอร์ท (Hirshhorn Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงงานประติมากรรมร่วมสมัย ซึ่งเก็บ และรักษาชิ้นงานต่างๆ จากยุคศตวรรษที่ 20 และ 21 ซึ่งได้รวบรวมผลงานของศิลปินชื่อดังไว้มากมาย เช่น ปาโบลปิกัสโซ (Pablo Picasso,) เฮนรี่มัวร์ (Henry Moore) แจ็คสันพอลล็อค (Jackson Pollock) มอร์ริสห ลุยส์ (Morris Louis) ฟรานซิสเบคอน (Francis Bacon) ราฟาเอลโซเยอ (Raphael Soyer) เป็นต้น และ ภายนอกของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกจัดให้เป็นสวนประติมากรรม ที่รวบรวมผลงานของศิลปินชื่อดัง อย่างออกุสต์ (Auguste Rodin) เดวิดสมิธ (David Smith) อเล็กซานเด คาลเดอ (Alexander Calder) เจฟฟ์คูน (Jeff Koons) และรวมไปถึงศิลปินจากทั่วทุกมุมโลก ผลงานศิลปะในสวนแห่งนี้นอกจากจะถ่ายทอด แนวความคิด ความงามของศิลปินผู้สร้างผลงานแล้ว ยังก่อให้เกิดความงดงามในการจัดวางทางพื้นที่อีกด้วย สวนประติมากรรมแห่งพิพิธภัณฑ์ ฮีชอร์ท (Hirshhorn Museum) จึงเป็นสถานที่ในการบอกเล่าเรื่องราว ถ่ายทอดความรู้ ความคิด การเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 

Learning through Museum of Contemporary Art: Hirshorn Museum and Sculpture Garden

Museum of Contemporary Art is the place to tell the story, concept and the reflection of the spirit of humanity. Through the art of moderation and crystallize the idea of the artist who created the work. Hirshhorn Museum is a museum exhibition of contemporary sculpture. The collection and treatment of different parts. From the 20th century and which has gathered together 21 works of many famous artists. Notable artists in the collection include: Pablo Picasso, Henri Matisse, Mary Cassatt, Thomas Eakins, Henry Moore, Jackson Pollock, Mark Rothko, Franz Kline, Hans Hofmann, Morris Louis, Kenneth Noland, John Chamberlain, Francis Bacon, Willem de Kooning, Milton Avery, Ellsworth Kelly, Louise Nevelson, Arshile Gorky, Edward Hopper, Larry Rivers, and Raphael Soyer among others. Outside the museum is a sculpture garden, featuring works by artists including Auguste Rodin, David Smith, Alexander Calder, Jeff Koons and others. Outside the museum is a sculpture garden, featuring works by artists including Auguste Rodin, David Smith, Alexander Calder, Jeff Koons and including artists from all over the world. Sculpture garden, in addition to conveying ideas, the beauty of the artists who create it. Also contributes to the beauty of the layout of the area as well. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden is the place to tell the story of how the idea of the transition from the past to the present as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)