Contact

บรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 0-3425-5095 โทรสาร 0-3425-5796

E-mail : edu.journal.su@gmail.com

Principal Contact

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Phone 0-3425-5095

Support Contact

นายภาวัต จรลีรัตน์
Phone 034-258-813 /083-5595578