กราฟิกดีไซน์ของโปสเตอร์งานแสดงนิทรรศการนานาชาติญี่ปุ่นที่โอซาก้า 1970

ผู้แต่ง

  • จิรายุ พงส์วรุตม์ Digital Expression Design Course, Faculty of Art and Design, Tokoha University

คำสำคัญ:

งานแสดงนิทรรศการนานาชาติญี่ปุ่นที่โอซาก้า 1970, เอ็กซ์โป 70, งานออกแบบกราฟิก

บทคัดย่อ

หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานโอลิมปิกโตเกียวเมื่อค. ศ. 1964 ญี่ปุ่นได้รับโอกาสสำคัญที่จะนำเสนอตัวเองในระดับนานาชาติอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพงานเอ็กซ์โป 1970 ที่โอซาก้าซึ่งต้องมีการสื่อสารในระดับต่างๆจึงมีงานออกแบบกราฟิกสำเร็จออกมาอีกหลายชิ้นบทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจงานออกแบบและผลิตงานกราฟิกสำหรับเทศกาลนี้โดยใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และข้อมูลของการทำงานฝ่ายต่างๆกับวิธีการศึกษาวิธีการสร้างรูปสัญลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปพระอาทิตย์อันเป็นสัญลักษณ์หลัก ผลการศึกษาพบว่าการออกแบบกราฟิกสำหรับงานนี้มีความหลากหลายทิศทางมากกว่าจะเป็นเอกภาพทั้งนี้เพราเพราะกระบวนการทำงานที่มีความขัดแย้งรวมถึงการใช้เทคนิคในการสร้างงานที่แตกต่างผลลัพธ์คืองานที่พูดออกไปด้วยสำเนียงที่ไม่สอดคล้องกันและค่อนข้างกระจัดกระจาย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2021