กราฟิกดีไซน์ของโปสเตอร์โอลิมปิกที่โตเกียว 1964

ผู้แต่ง

  • จิรายุ พงส์วรุตม์ Digital Expression Design Course, Faculty of Art and Design, Tokoha University

คำสำคัญ:

โอลิมปิก 1964, งานออกแบบกราฟิก, เทคนิคการถ่ายภาพ, เทคนิคการพิมพ์, คะเมะคุระ ยุสะคุ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายจะทำความเข้าใจผลงานออกแบบโปสเตอร์สำหรับงานโอลิมปิกค.ศ. 1964 ที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อพิจารณาจากบริบทที่ว่าญี่ปุ่นเพิ่งประกาศ “ยอมแพ้อย่างไร้เงื่อนไข” ในสงครามโลกครั้งที่สองในคศ. 1945 คือประมาณ 19 ปี การจัดโอลิมปิกครั้งนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่งยวดในการนำประเทศญี่ปุ่นกลับสู่ประชาคมโลกอีกครั้งทั้งในแง่ความไว้วางใจและในแง่ของการพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมที่จะนำพาเศรษฐกิจของประเทศกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง การศึกษานี้ใช้วิธีการสำรวจความสามารถเชิงเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์และการผลิตโปสเตอร์จำนวน 4 ภาพ ผลการศึกษาพบว่าในกระบวนการออกแบบมีการใช้กล้องถ่ายภาพและแฟลชส่องสว่างด้วยเทคนิคขั้นสูง นอกจากนี้ในแง่ของการพิมพ์โปสเตอร์จำนวนมาก การจัดพิมพ์ด้วยเทคนิคโรโตกราวัวที่ทำให้คุณภาพของภาพถ่ายคมชัดก็เป็นจุดหนึ่งที่นักออกแบบตั้งใจ นอกจากนี้ยังเป็นการจัดพิมพ์โปสเตอร์ที่มาจากภาพถ่ายเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วย ผลลัพธ์คืองานออกแบบที่กลายเป็นไอคอนแห่งงานออกแบบกราฟิกญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นอกจากนี้ แม้ในครั้งนั้นทีมงานจะใช้กล้องถ่ายภาพจากต่างประเทศแต่ก็ทำให้บริษัทญี่ปุ่นได้เรียนรู้และสามารถผลิตกล้องถ่ายภาพคุณภาพอย่าง Nikon และ Mamiya ในทศวรรษต่อมา โดยบริษัท Nikon ก็ได้ให้นักออกแบบคนเดียวกันทำการออกแบบโปสเตอร์สำหรับกล้องตัวเองต่อเนื่องหลายปีด้วย ในแง่การพิมพ์ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทการพิมพ์ญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในผู้พิมพ์คุณภาพสูงของโลกหลังจากโอลิมปิกครั้งนั้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2020