แนวทางการผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์

Main Article Content

เสรี วงษ์มณฑา

Abstract

The production of movies and TV series based on true stories in history is a controversy whether it should they should portrait the exact true stories or they could have details that are not true stories that happened in the past. This research is a documentary research digging into reviews and criticism of people who are keen at producing movies and TV series based on true stories. The research revealed that the producer, the story writer, and the script writer should have liberty of “literary truth” to add some details to make the production entertaining, interesting, and emotion arousing, while maintaining the true meaning of the stories. To come up with a quality production, the producer, the story writer, the script writer, and actors should work in an integrated fashion to make the production entertaining and it should inspire the audience to learn more about what really happened in the past. The production is not a history lesson that the audience should memorize to past a test, but it should subtly teach history, culture, languages, tradition, and customs in the past. To produce movies and TV series that contain empirical truths exactly as they have been recorded in the history will make the production a history documentary, not an entertainment it should be. 

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

กาญจนา แก้วเทพ. (2549). ศาสตร์แห่งการสื่อสารและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ:บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส์ จำกัด.

กาญจนา แก้วเทพ. (2552). การวิเคราะห์สื่อ แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพฯ:ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาคพิมพ์.

กาญจนา แก้วเทพ และคณะ.(2545). สื่อบันเทิงอำนาจแห่งความไร้สาระ. กรุงเทพฯ: All about Print (ออล อเบ้าท์ พริ้นท์).

กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน.(2551). สายธารแห่งนักคิดทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ สื่อสารศึกษา. กรุงเทพฯ:ภาพพิมพ์.

ปริญดา เริงศักดิ์. (2555). การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านละคร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 32 (1). 65-71

ไทยรัฐออนไลน์. (2559, 22 กุมภาพันธ์). ละครอิงประวัติศาสตร์ อตีตา แฝงแนวคิดให้คนไทยรักชาติมากขึ้น [บทความ]. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/580486

โรงเรียนรุ่งอรุณ. (2556, 10 มีนาคม). “ละคร” บูรณาการคุณค่าประวัติศาสตร์สู่ความหมายของชีวิต. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.roong-aroon.ac.th/?p=955

Dek-D.com. (2561) ย้อนรอย! 9 ละครไทยอิงประวัติศาสตร์ที่แต่ละเรื่อง 'เลอค่า' น่าดูสุดๆ. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2561จาก https://www.dek-d.com/starissue/48848/

MGR online. (2561). อินเกิ๊น!! จับผิด“บุพเพสันนิวาส” นักวิชาการสนุก-คอละครรำคาญ. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2561 จาก https://mgronline.com/live/detail/9610000028427

Pantip.com. (2556). ทำไมละครพีเรียดไทยไม่เอาหลักการแนวคิดการสร้างแนวเกาหลีมาทำบ้าง. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2561 จาก https://pantip.com/topic/30840624

TAG: ละครอิงประวัติศาสตร์. (2561). คนมองหนัง. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2561จาก https://konmongnangetc.com/tag

Allen B. Ury. (2014). Based on a tram story. Green light My Movie. January 8,2014

Christina Hamlett. (2018). Why Based on a True Story Movies Repeatedly Unravel. The Writers Store.

Jennifer M. Wood. (2017). The 15 best Movies. Inspired By True Events. Complex Media. October13, 2017.

Melissa. (2004). Getting right When the Story is based on actual events. Johnaguse. com March 8.2004.

Richard Bernstein. (1989). Can Movies Teach History?. The New York Times Archives. November 26,1989.

Sean Axmaker. (2016). Based on a true story: 8 Documentaries that inspired Feature Films. Independent Television Service (ITVS).