การกลับชาติมาเกิดของพุทธศาสนาในนิการวัชรยานแบบธิเบต

Authors

  • วัชรดารา อมิตาภาพร

Abstract

-

Downloads

Published

2022-03-07

How to Cite

อมิตาภาพร ว. (2022). การกลับชาติมาเกิดของพุทธศาสนาในนิการวัชรยานแบบธิเบต. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 12(2), 42–73. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/255012

Issue

Section

Academic Articles